Iedereen Leest Webshop: Opleiding jeugdliteratuur voor bibmedewerkers - REEKS 6 HASSELT


BESTELLEN - Stap 1 van 3

De opleiding jeugdliteratuur is er voor bibliotheekmedewerkers die hun kennis over jeugdliteratuur (van 0 tot 18 jaar) en hun communicatievaardigheden met betrekking tot de jeugdcollectie willen versterken. De opleiding richt zich tot zowel baliemedewerkers die vaak in de jeugdafdeling werken als (nieuwe) medewerkers van de jeugdafdeling. De opleiding stimuleert kennisuitwisseling tussen collegas zowel tijdens als na de opleiding.

De opleiding in Bibliotheek Hasselt vindt plaats op 19/01/23 (live - hele dag), 9/02/23 (digitaal - halve dag), 2/3/23 (live - hele dag)

Deelnameprijs is 150 voor de eerste deelnemer, 125 voor de tweede deelnemer, 100 voor de derde en volgende deelnemer(s) van dezelfde organisatie.

.